Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za účasti zaměstnanců společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. slavnostně požehnal a symbolicky přestřihl pásku novému ústředí společnosti.

Budova Prečanovy vily na Svatém Kopečku u Olomouce bude nově sloužit jako ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vila, která v minulosti sloužila i jako základní škola, byla již několik let mimo provoz. Nyní prošla kompletní rekonstrukcí a přestavbou na administrativní budovu.

Stěhování Arcibiskupských lesů a statků do Prečanovy vily je pomyslným návratem církevní instituce do této historické budovy. Název nese po svém majiteli, který ji v první polovině minulého století obýval a zvelebil – významném církevním hodnostáři Msgre. Leopoldovi Prečanovi. Ten se zasloužil například o opravu zámku v Kroměříži, nechal postavit kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci či založil bohatou sbírku uměleckých děl. Pro mnohé je také znám jako člen protinacistického odboje a uznávaný církevní právník. Po jeho smrti v roce 1947 se v polovině padesátých let ve vile usídlila základní logopedická škola. Výuka zde probíhala do roku 2007, poté zůstala budova prázdná až do začátku roku 2018, kdy započala rekonstrukce ze strany Arcibiskupství Olomouckého.

 

Olomouc: Už několik desetiletí nabízí obchodní domy umělé vánoční stromky všech podob, barev i tvarů. Avšak stále je tu spousta lidí, kteří si Vánoce bez vůně jehličí neumí ani představit. Nejoblíbenějším jehličnanem na pultech prodejců stále zůstává jedle, hned za ní v pořadí smrk. Jenomže najdou se i tací, kteří frontu před prodejnou vymění za noční návštěvu lesa s pilkou v ruce. Krádež stromku se ale nevyplácí, varují lesníci.

 Největší podíl vánočních stromků na pultech prodejců pochází z účelně vybudovaných plantáží pro pěstování jehličnanů. Menší procento pak tvoří stromky z výchovných prořezávek v lese. Právě takové stromky nabízí v omezené míře i Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

 „Lidé se nejčastěji ptají po jedličkách, ale jejich pěstování v lese je velmi náročné. Sazenice jsou drahé, musí se v lese dlouho opečovávat, a ne všude se jim daří. V celkovém objemu našich lesních porostů tvoří sotva dvě procenta, proto je mezi našimi vánočními stromky prakticky ani nenajdete.

Pro zájemce o jedličku je šetrnější alternativou k lesu jedle kavkazská, která je pěstovaná přímo pro účely Vánoc na vyhrazených plantážích. Zájemcům o jedličky tak doporučuji koupi kavkazské jedle přímo od specializovaných prodejců,“ říká výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Arnošt Buček.

„Ročně prodáme kolem dvanácti stovek vánočních stromků. Sice se z našeho obchodního pohledu jedná jen o okrajovou záležitost, ale k tradici vánočních svátků to jednoznačně patří,“ vysvětluje Ing. Arnošt Buček, výrobní ředitel společnosti Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. a dodává „Ačkoliv se v letošním roce potýkáme s dlouhodobým suchem, tak se to nijak nepodepsalo na ceně či kvalitě vánočních stromků. Ale vzhledem k tomu, že námi prodávané jehličnany pochází z výchovných prořezávek, jejich kvalita nedosahuje kvality stromků pěstovaných na plantážích.“

Někteří se pro vánoční stromek místo do obchodu vydají na vlastní pěst do lesa. Taková krádež se však nevyplácí, zloději hrozí pokuta a správní řízení.

„Krást stromky se rozhodně nevyplácí. Kromě problémů s policií si zloděj může přivodit i zapáchající domácnost díky speciálním postřikům, kterými jsou jehličnany ošetřeny, případně natřeny proti okusu zvěří,“ říká lesní technik společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Bc. Petr Dvořák a zároveň dodává, že v Polesí Vápenná, ve kterém působí, se takové případy stávají výjimečně.

,,Naštěstí je u nás situace taková, že si lidé dobře uvědomují zbytečná rizika spojená s krádeží stromků. Navíc také ví, že si mohou jednoduše sehnat kontakt na hajného a domluvit se přímo s ním,“ uzavírá Bc. Petr Dvořák z Polesí Vápenná.

Mírov: Společnost Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. zakoupila pro své polesí Mírov nový traktor s lesnickou nástavbou. Nákup pomohl financovat Program rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Nový stroj tak může pomoci lesníkům v boji s kůrovcovou kalamitou.

Mírovské polesí o rozloze více než pět tisíc hektarů lesa obhospodařují lesníci ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. Bohužel, ani jim se nevyhnuly dopady dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity, které se podepsaly na stavu lesa. Stromy napadené kůrovcem je potřeba rychle zpracovat, proto se musí lesníci poprat s narůstající těžbou dřeva.

„Doposud jsme v této oblasti využívali služeb externích dodavatelů, především živnostníků, kteří pro nás zajišťovali těžební práce. Ačkoliv tato spolupráce funguje dobře, je obecně pracovníků v lesnictví nedostatek. Našim cílem je, abychom část těchto prací pokryli vlastními kapacitami a vytvořili tak i stabilní pracovní místo pro lidi z daného regionu,“ vysvětluje výrobní ředitel Ing. Arnošt Buček ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. a dodává, že nový traktor pomůže při zajišťování včasného zpracování napadených stromů.

Univerzální kolový traktor značky Valtra s lesní nástavbou a klanicovým vyvážecím vlekem s hydraulickou rukou v hodnotě pěti milionů korun zakoupila společnost díky částečné dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu. O jeho konkrétním využití mají lesníci jasno.

„Nový stroj využijeme především pro zefektivnění přibližování a vyvážení dřeva při těžbě. Pořízení vlastní techniky nám přinese úsporu času a zvýšení produktivity. Zároveň také předpokládáme, že při obsluze stroje našim kvalifikovaným zaměstnancem omezíme škody při soustřeďování dříví,“ uvádí vedoucí polesí Mírov Ing. Petr Skoček ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. a pokračuje: ,,Kůrovec není jediným problémem, se kterým jsme se v poslední době potýkali. Silné vichřice mohou polámat stromy a ty pak zablokují příjezdové silnice do obce. I v takových chvílích se nám nový traktor určitě bude hodit,“ uzavírá vedoucí polesí Ing. Petr Skoček.

foto: Archiv Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Zveme Vás na 20. Svatohubertskou pouť, která se uskuteční v sobotu 20. října na Svatém Hostýně.

Doprovodný program pro celou rodinu zajištěn. Těšíme se na Vás!

Svatohubertská pouť 20.10.2018
  • 1
  • 2

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo