Myslivost


Myslivost jako součást národně-kulturního dědictví má na historickém majetku Arcibiskupství olomouckého bohatou tradici (dále také jako vlastník). Ať už se jedná o první písemnou zmínku o výskytu daňka na území ČR, existenci jedné z nejstarších obor ČR – Hukvaldy, nebo bažantnice na Kroměřížsku. Myslivost je neopomenutelnou součástí dlouhodobého hospodaření v krajině.

Cílem vlastníka je hospodařit myslivecky tak, aby došlo k postupnému souladu mezi lesnickým a mysliveckým hospodařením. Je nutné nastavit a udržovat rovnováhu mezi stavy zvěře a prostředím, ve kterém žije.

Vzhledem k tomu, že myslivost má významný vliv na ekonomiku hospodaření na lesním majetku, se rozhodl vlastník obhospodařovat vlastní honitby prostřednictvím své společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.


Pokud v některých místech nebyla možnost vytvořit honitby vlastní, ponechal vlastník své pozemky přičleněny do společenstvích honiteb, aby byla zachována kontinuita hospodaření.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. obhospodařuje v současné době 21 vlastních honiteb Arcibiskupství olomouckého o celkové výměře 19 222 ha. Do budoucna bude obhospodařovat až cca 39 honiteb o výměře 44 010 ha v rámci 3 krajů. V honitbách užívaných společností Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. jsou zastoupeny téměř všechny druhy spárkaté zvěře vyskytující se na území ČR (srnčí, černá, jelení, daněk, sika, muflon, kamzík).

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 235/19, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo