ALSOL dokončily obnovu turistické stezky v Račím údolí

14. 1. 2021

Javorník, Olomoucký kraj: Oblíbená stezka k Čertově kazatelně, která vede Račím údolím nedaleko Javorníku v Rychlebských horách, se na konci loňského roku dočkala kompletní obnovy.

Rekonstrukci zajistila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc za finanční podpory Olomouckého kraje. První etapa rekonstrukce proběhla na jaře roku 2020, přičemž ji pomohla zafinancovat dotace z programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 v částce třiceti tisíc korun.

,,Turisté si zkracovali stezku přes příkré lesní svahy, které pak trpěly erozí a navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu a zároveň jim zabrání vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohlo dojít k poškození vzácné flory,“ vysvětluje hajný Bc. Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

Dokončení druhé etapy, které proběhlo na konci uplynulého roku, opět podpořila dotace Olomouckého kraje, tentokrát v hodnotě 35 000,- korun.

Stejně jako v průběhu první etapy jsme pro stavbu zábradlí využili místní dřevo i řemeslníky. Důležitou součást obnovy tvořilo zpevnění a vyrovnání terénu stezky, který byl místy propadlý a po krajích rozvolněný. Zároveň jsme museli opravit i část původního zábradlí z jarní etapy rekonstrukce, protože jej místy poškodily vývraty po podzimních vichřicích.

foto: obnovená stezka k Čertově kazatelně

ČÍST DÁLE:

Lesníci hodnotí uplynulý rok 2020

Nákup nové techniky na manipulačně-expediční sklad Písečná

Aktualizace ceníku za zvěřinu