Odborná exkurze u spřátelených lesnických organizací

27. 8. 2021 (text a foto: Ing. Martin Stacho)

V úterý, 24. srpna, vyrazili pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. na dvoudenní exkurzi do zavedených lesních majetků.

 První den exkurze proběhl v Orlických horách na majetku Správy Kolowratských lesů Rychnov nad Kněžnou. Po úvodním sezení, věnovanému historii i současnému vývoji ve správě, následovala terénní část s ukázkami:

  •  produkce vlastního sadebního materiálu,
  •  podpory zmlazování jedle,
  •  vize žádané skladby dřevin lesního porostu s ohledem na jeho budoucí hodnotu,
  •  rekonstrukce mladých lesních porostů poškozených zvěří,
  •  obnovy porostů ve vrcholkových partiích orlických hor,
  •  ochrany mladých smrkových porostů proti zvěři.

Po ukončení exkurze následoval v odpoledních hodinách přesun do obory Kněžičky, patřící společnosti Kinský dal Borgo, a.s. Na jejich majetku byla exkurze následující den. V Chlumci nad Cidlinou byla představena historie a struktura společnosti, její správa, rozmístění majetku i její aktivity, poté následoval přesun na jednotlivá ukázková pracoviště.

Firma Kinský dal Borgo a.s. má kompletně uzavřený cyklus, kdy od pěstování semenáčků a sazenic a následné péče o kultury a výchovy porostů, jsou schopni své dříví i následně zpracovat. Mají vybudovaný moderní areál s manipulačně expedičním skladem a pilu pro zpracování řeziva z vlastních lesů. V tomto areálu je využita veškerá dřevní hmota s ohledem na její maximální zhodnocení.

Oba majetky mají zcela odlišné podmínky pro hospodaření. V obou případech byla zřejmá dnešní velmi obtížná situace soukromých lesních majetků, kdy musí neustále balancovat mezi celospolečenskou poptávkou po mimoprodukčních funkcích lesa a jejich ekonomickou rentabilitou.

V průběhu exkurze byla znát velmi vysoká odbornost personálu, který se podělil o své cenné zkušenosti a pohledy na současný vývoj lesnictví i vizi jeho budoucího vývoje.

ČÍST DÁLE:

Nové turistické značení v Hostýnských vrších

POZVÁNKA: Poděkování za úrodu