Skip to main content

Odborná exkurze v ŠLP Křtiny

25. 10. 2021

Uplynulý pátek se zaměstnanci z řad polesí i ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. zúčastnili odborné exkurze u Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP).

,,Tématem exkurze bylo pěstování bukových porostů s ohledem na klimatickou změnu. Po teoretické části v prostorách křtinského zámku nás zástupci lesního podniku provedli terénní pochůzkou, kde jsme se seznámili s výsledky hospodaření v systému „Dauerwald“ (les trvale tvořivý) a výchovou porostů metodou cílových stromů," popsal páteční exkurzi Ing. Petr Rolinc z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o s tím, že o aktuálnosti a přínosu tématu svědčila velmi bohatá odborná diskuse.

Odborná exkurze u Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, foto: Ing. Monika Kořínková

ČÍST DÁLE:

První setí žaludů v lesní školce Kroměříž

Ing. Petr Skočdopole oceněn in memoriam

Joomla SEF URLs by Artio