Skip to main content

Hospodaření společnosti v roce 2022

3. 2. 2023

Události uplynulého roku ve spojení s doznívající pandemií se výrazně podepsaly také na hospodaření lesníků Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. (ALSOL).

I přes náročnou situaci s nedostatkem pracovníků v lese, prudkým zdražením energií či turbulentním vývojem cen dříví se lesníkům podařilo snížit objem holin o třetinu a vysadit více než čtyři miliony sazenic. Následující rok 2023 se pro arcibiskupské lesy ponese ve znamení nejen pokračující obnovy a výchovy lesa, ale i v duchu dalších investic do lesní infrastruktury či oprav loveckých chat.

„Nejen meziroční snížení holin z 965 ha na 624 ha, ale také snížení těžby o více než pětatřicet procent oproti předchozímu roku vnímáme jako jedno z hlavních pozitiv hospodaření v roce 2022 a věříme, že se nám podaří tento trend udržet,“ říká na úvod jednatel ALSOL Arnošt Buček a pokračuje: „Poslední desetiletí je pro lesnický sektor opravdu těžkou zkouškou. Počínaje stále trvající kůrovcovou kalamitou, přes omezení spojená s pandemií až k extrémně nestabilnímu trhu se dřívím, energiemi i pracovními silami nejen v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Našim cílem je se s těmito překážkami vyrovnávat a nastavovat efektivní řešení, ať už ve formě úsporných opatření, tak v podobě vyhledávání nových příležitostí.“

Právě jednou z nových příležitostí, které se lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. chopili, je pořádání aukcí cenných sortimentů dříví. „V loňském roce se nám podařilo zorganizovat dvě úspěšné aukce cenných sortimentů dříví, z jejichž výnosů jsme mohli pokrýt část nákladů na obnovu lesa. Díky úspěchu posledních ročníků budeme aukci opakovat i v letošním roce a opět bude z čeho vybírat,“ doplňuje Ing. Arnošt Buček.

Významnou strategií lesníků je také rozšíření lesní školky u Kroměříže, kde si již třetím rokem pěstují vlastní sazenice dubů a buků. „Na podzim jsme v lesní školce zaseli více než tři tuny žaludů, které nám pomohla mimo jiné nasbírat i široká veřejnost. Věříme, že v letošním roce vyprodukujeme něco okolo 130 000 sazenic, které vysadíme především do lesů v okolí Kroměříže. Rok od roku se nám daří množství osiva navyšovat, stejně jako množství vypěstovaných kvalitních sazenic,“ říká jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček.

 

foto: Lesní školka na polesí Kroměříž, archiv ALSOL

Ačkoliv jsou vlastní sazenice z lesní školky významnou podporou, tvoří jen zlomek z celkového množství vysazených stromků, kterých v loňském roce lesníci vysadili na čtyři miliony tři sta tisíc kusů. „I nadále pokračujeme v zalesňování druhově pestrou skladbou dřevin, vždy na míru dané lokalitě, aby nový les dlouhodobě prospíval. K intenzivnímu zalesňování nám přibývá i velký objem práce v následné péči o mladé lesní porosty, jako je například vyžínání buřeně, budování oplocenek, průběžné prořezávky apod. Vysazením stromků tak naše práce na obnově lesa ani zdaleka nekončí,“ vysvětluje Ing. Arnošt Buček a doplňuje, že péče o les jako takový tvoří jen část lesního hospodaření.

„V loňském roce jsme investovali do obnovy lesních cest, studánek, turistických odpočívadel a loveckých chat. Z lesních cest je asi nejvýraznější oprava zhruba dvou kilometrů dlouhého úseku silnice v Bílanech u Kroměříže, která vede k sídlu polesí Kroměříž a je také oblíbenou stezkou pro pěší a cyklisty. V rámci zatraktivnění turistických míst na majetcích Arcibiskupství olomouckého jsme opravili třináct studánek a odpočívadel, především v Jeseníkách a Rychlebských horách. Tyto opravy cílí nejen na zadržení vody v krajině, ale také na usměrnění turistického ruchu.“

Obnova infrastruktury a turistických odpočívadel není jedinou investicí, kterou v loňském roce Arcibiskupské lesy a statky Olomouc zahájily. Lesníci postupně pokračují také v rekonstrukcích loveckých chat, které slouží široké veřejnosti ke krátkodobému pronájmu. „Většina loveckých chat pochází z přelomu dvacátého století a zub času se na nich pochopitelně podepsal. Doposud jsme byli nuceni řešit pouze havarijní situace a opravovat to nejnutnější. V loňském roce jsme však vytipovali několik chat, na kterých jsme zahájili velkou rekonstrukci, abychom zajistili dlouhou životnost chat i komfort ubytovaným. Novou podobu tak dostala například oblíbená chata Kvedlena nedaleko Červenohorského sedla, opravujeme chatu Podzámeckou na Rejvízu či Chaloupku pod Kelčským Javorníkem nedaleko Rajnochovic,“ uvádí Ing. Arnošt Buček s tím, že v rekonstrukcích chat budou pokračovat i letos a zároveň připravují také aktualizaci rezervačního systému chat na webových stránkách společnosti, aby rezervace byly uživatelsky co nejpřívětivější.

foto: Oprava chaty Podzámecká na polesí Rejvíz, archiv ALSOL

Investice poputují také do rozvoje pilařského závodu Vápenná, jehož výstavbu společnost dokončila v roce 2021 uplynulý rok se tak nesl v duchu prvního celoročního ostrého provozu. „V loňském roce se nám na Pile Vápenná podařilo pořezat dvaapadesát tisíc metrů krychlových dříví. Jsme velmi rádi za tuto bilanci, protože situace na trhu s řezivem i surovým dřívím byla v uplynulém roce velmi turbulentní a potýkali jsme se jak s nedostatkem dříví, tak i padajícími cenami řeziva. Díky výbornému managementu pily i celé naší společnosti se nám podařilo tyto situace vybalancovat a v letošním roce chceme zahájit plánování projektové dokumentace na výstavbu peletkárny. V rámci úsporných opatření chceme ještě letos na pilu umístit také fotovoltaické panely,“ říká Arnošt Buček, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

Lesníci ani v letošním roce nezapomenou na širokou veřejnost, pro kterou plánují akce spojené s lesní pedagogikou či mysliveckými tradicemi. „Rádi bychom opět uspořádali den plný lesní pedagogiky s programem pro celou rodinu, pravděpodobně v jarních měsících na polesí Kroměříž. Program chystáme také pro školy v rámci jednotlivých polesí a samozřejmě se i letos budeme účastnit Oslav lesa na Floře Olomouc. Příznivci Hubertova cechu ani letos nepřijdou o tradiční Svatohubertskou pouť na Svatém Hostýně,“ uzavírá Arnošt Buček.

Joomla SEF URLs by Artio