Arcibiskupské lesy a statky Olomouc podpořily Klub českých turistů

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. uzavřely na konci ledna závazné Memorandum s Klubem českých turistů o podpoře značení turistických stezek. Dohodu o spolupráci podepsal místopředseda KČT Ing. Zdeněk Cabalka a jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Ing. Petr Skočdopole.

Memorandum s Klubem českých turistů je ujednáním o vzájemné spolupráci v podpoře cestovního ruchu na pozemcích, které spravuje společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

„Naše společnost v letošním roce podpoří KČT částkou padesáti tisíc korun, která poputuje především na obnovu turistického značení především v oblastech postižených kalamitní těžbou.

Turistické značení má v České republice dlouholetou tradici.  Z mého pohledu má nezastupitelnou funkci při usměrňování pohybu veřejnosti v krajině jak v chráněných území, tak i v rámci hospodářského lesa,“ vysvětluje Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

S obnovou turistických značek a rozcestníků začne KČT hned na začátku jarního období. Kompletní síť turistických stezek, značených KČT lze nalézt v turistických mapách edice KČT.