Otevírání pramenů v Jeseníku

Ve čtvrtek se naše kolegyně účastnily akce pro širokou veřejnost "Otevírání pramenů", kterou pořádalo město Jeseník ve spolupráci s Lázněmi Jeseník. V rámci doprovodného programu poskytla společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která spravuje lesy v okolí Jeseníku, krátké představení lesní pedagogiky. Zájemci se mohli seznámit s různými typy dřeva a produkty, které z něj vznikají, nebo si vyzkoušet potraviny pocházející z lesa. Děti měly v rámci dynamické hry za úkol zachránit zvěř z hořícího lesa s poukázáním na dalekosáhlé negativní následky dlouhodobého sucha v krajině.