Skip to main content

ALSOL podpoří absolventy MendelU na trhu práce

13. 10. 2021

Olomouc, Brno: Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. utvrdili dlouhodobou vzájemnou spolupráci společným memorandem, které deklaruje i nadále pokračovat v kooperaci při vzdělávání studentů univerzity.

Ať už formou odborných stáží a praxí, či při výzkumných projektech a kvalifikačních pracích. Studenti by se díky navázané spolupráci měli naučit lépe aplikovat získané poznatky v praxi a zároveň se seznámit s běžnými procesy na pracovišti.

foto: Ing. Arnošt Buček a Ing. Jan Dvořák, PhD. při podpisu memoranda, archiv ALSOL

Memorandum o spolupráci se vztahuje k projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity z Operačního programu výzkumu, vývoje a vzdělávání a klade si za cíl připravit absolventy s relevantními znalostmi, dovednostmi a dostatečnými kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

,,S Mendelovou univerzitou máme dlouhodobě navázanou spolupráci na bázi odborných konzultací, výzkumných aktivit a v neposlední řadě při vzdělávání studentů. Jsme rádi, že jsme tuto vazbu mohli stvrdit i společným memorandem a podpořit je tak v realizaci projektu, vedoucího ke zkvalitnění vzdělávání,“ uvedl jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček.

Ilustrační foto: exkurze studentů, archiv ALSOL

„Spolupráce se subjekty aplikační sféry v oborech jako je např. lesnictví, krajinářství, arboristika, ale i zpracování dřeva a jeho užití ve stavbách a výrobcích, jako je nábytek, je významnou součástí vzdělávacího procesu a přípravy absolventů fakulty pro budoucí povolání. Velmi oceňujeme, že naši studenti dostávají u firmy Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. možnost nahlédnout do praktické problematiky nejen jimi studovaných oborů, ale také se setkat s realitou všedního dne a zodpovědnosti vlastníka a správce majetku,“ okomentoval proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. doposud umožnily desítkám studentů z Mendelovy univerzity uskutečnit odbornou praxi přímo v terénu na polesích, kde získali praktické zkušenosti z lesnického sektoru. V letošním roce rovněž vyvrcholil výzkumný projekt Technologické agentury České republiky, který realizovali vědci z Mendelovy univerzity, právě na pozemcích ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

ČÍST DÁLE:

Pozvánka na Svatohubertskou pouť na sv. Hostýně

Dobrovolníci pomohli zalesnit Hostýnské vrchy

Joomla SEF URLs by Artio