Komora církevních lesů má za sebou první rok působení

/Převzato z www.svol.cz/

29. ledna se konala v Tereziánském sále břevnovského kláštera valná hromada SVOL-komory církevních lesů.

Účastníky valné hromady osobně přivítal břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek. Přítomné seznámil s historií nejstaršího kláštera v českých zemích a s obtížemi, které provázely znovunabytí majetku Benediktinů v Praze-Břevnově. Poté poukázal na nesnadný úkol a odpovědnost všech majitelů k budoucím generacím: „Jíme ovoce ze stromů, které jsme nezasadili, pijeme ze studní, které jsme nevykopali. Žijeme vlastně ve zlaté době. Jsme vděčni našim předchůdcům, ale také my chceme něco uchovat pro naše nástupce. Je to naše odpovědnost.“ Na závěr slavnostního zahájení pak poděkoval správcům lesních majetků a popřál jim mnoho Božího požehnání a dobré vůle v jejich počínání.

Jednání valné hromady řídil předseda Komory církevních lesů, ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr Skočdopole. Komora církevních lesů byla založena přesně před rokem. U jejího zrodu bylo 17 církví a registrovaných náboženských společností. V současné době má Komora církevních lesů 20 členů, nejen z řad diecézních lesů, ale také z řeholnických řádů. Celkem disponují členové Komory majetkem větším než 130 tisíc hektarů lesa.

Komora církevních lesů významně posílila vyjednávací pozici SVOL, její představitelé se aktivně podílejí na činnosti SVOL. V loňském roce patřilo ke stěžejním úkolům vyjednání příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity pro vlastníky lesů a novelizace zákona o lesích. Zahájena byla také jednání k novelizaci zákona o myslivosti. Kromě té se bude Komora církevních lesů společně se SVOL a Komorou církevních lesů věnovat zejména zajištění finančních prostředků na obnovu kalamitních holin vzniklých v roce 2019, zásadám nové státní lesnické politiky, invazní novele, novelizaci náhradové vyhlášky, Programu rozvoje venkova na další programovací období a novele zákona o drahách.

Za velký problém současné kůrovcové kalamity označovali účastníci valné hromady rozpad porostů a ohrožení bezpečnosti návštěvníků lesa i pracovníků v lese pádem suchých stromů či jejich částí. Pro zajištění stability lesních majetků a všech funkcí lesa pro společnost do budoucna členové Komory církevních lesů považují za zcela nezbytné zavedení plošné platby za ekosystémové služby v lesnictví.

Obrázek