Skip to main content

Lesníci vyzývají ke sběru bukvic

2. 11. 2022

Vápenná, Olomoucký: Kalamitní holiny po kůrovcové těžbě v okolí Vápenné na Jesenicku zalesňují lesníci druhově smíšenou skladbou s převahou bukových sazenic.

Právě mladé buky si chtějí vypěstovat sami v lesní školce u Kroměříže, kterou rovněž provozují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. S prosbou o pomoc se sběrem osiva se nyní lesníci obrací i k široké veřejnosti, kilogram bukvic vykoupí za více než dvě stě korun.

,,Našim cílem je částečná soběstačnost v produkci sadebního materiálu, proto již třetím rokem provozujeme lesní školku na polesí Kroměříž, kde kromě buků pěstujeme především dubové sazenice určené do lužních lesů v okolí Kroměříže. Vždy se musí jednat o geneticky vhodné osivo s jasným původem, abychom měli jistotu, že zde sazenice budou prospívat,“ vysvětluje jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček.

Lesní školka produkuje sazenice i na další polesí ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., mimo jiné i pro lokality nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou na Jesenicku.

,,Například na polesí Vápenná máme genovou základnu buku. Právě z těchto zdrojů chceme vypěstovat další generace odolných sazenic, proto bychom sběr osiva rádi směřovali do těchto porostů,“ upřesňuje Bc. Petr Dvořák z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., který má sběr osiva na polesí Vápenná na starosti a zároveň dodává: ,,Zájemci o sběr osiva mě mohou kontaktovat e-mailem či telefonicky a po domluvě mohou vyrazit do vybraných lokalit. Za sběr kilogramu bukvic nabízíme 215,- korun.“

Lesníci předpokládají, že v příštím roce vypěstují v lesní školce více než 130 tisíc kusů sazenic, které pomohou obnovit lesy na Kroměřížsku i Jesenicku. K výsevu využívají moderní secí zařízení, péči o sazenice však i nadále zastane lidská ruka.

Joomla SEF URLs by Artio