Setkání s lesníky Arcibiskupských lesů a statků Olomouc

Na začátku uplynulého týdne proběhlo v budově polesí Domašov v Jeseníkách první setkání s lesníky Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Neformálního setkání se kromě vedení společnosti účastnili také zástupci obcí, které sousedí s lesními majetky ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, ale i například hosté z řad Klubu českých turistů či vedení CHKO Jeseníky.

Cílem společného setkání bylo představení společnosti, přiblížení lesního hospodaření na svěřených majetcích, ale především navázání spolupráce s přilehlými subjekty. Součástí setkání byla i volná diskuze, kdy se přítomní hosté mohli ptát na dotazy přímo členů vedení, či jednotlivých vedoucích polesí.

foto: Archiv Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo