Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

14. 6. 2021

S velkou lítostí a hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 13. 6. 2021 náhle opustil jednatel naší společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Ing. Petr Skočdopole.

Petr Skočdopole se narodil 13. 9. 1971 do rodiny lékařů v západních Čechách, avšak v jejich šlépějích se nevydal. Již od dětství jej přitahoval les. Vystudoval proto střední lesnickou školu v Písku a lesnickou fakultu v Brně.

Díky své píli a nadání se brzy ocitl ve vedoucí funkci. 1. 7. 1997 nastoupil do funkce vedoucího polesí Bělá u firmy Lesní společnost Trhanov, a.s. Od 8. 9. 1999 pak zastával místo ředitele firmy První dřevařská, a.s. ve Veselí nad Moravou. Od 21. 8. 2000 se opět vrátil na pozici vedoucího polesí na polesí Bělá u Lesní společnosti Trhanov, a.s., kde pracoval do 30. 6. 2004 už pro LST a.s., do které se původní lesní společnost sloučila s dalšími firmami. Od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 byl zástupcem ředitele LST a.s. pro výrobu.

Dne 1. 7. 2005 byl jmenován do funkce ředitele divize Karlovy Vary. K 1. 11. 2011 přešel na divizi Lipník nad Bečvou, kde působil jako ředitel až do 1. 3. 2015, kdy přešel na pozici hlavního inženýra. Z Vojenský lesů a statků odešel k 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017 pracoval jako výrobní ředitel ve společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. 

Na sklonku roku 2017 nastoupil do funkce jednatele Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, kde se zasloužil o významný rozvoj firmy, rozšíření výrobního potenciálu a nastolení moderní lesnické i personální politiky. V této době se také zasadil o vznik SVOL – komory církevních lesů, z.s., v rámci níž jako předseda spolku aktivně prosazoval moderní lesnictví, založené na principech dlouhodobě udržitelného hospodaření.

Petr Skočdopole byl vášnivým myslivcem, čestně a oddaně hájil zájmy lesa, vlastníků lesa i zájmy svých kolegů a podřízených. Zanechal za sebou hlubokou stopu dobře odvedené práce a inspirativních myšlenek. Jeho optimistická životní filozofie byla úzce spjatá s lesem: „Vykácená holina neznamená zkázu a prázdnotu. Les tam ve skutečnosti už je, mladý a nízký, to jen my jej nevidíme...“