V předposledním únorovém týdnu absolvovaly tři naše kolegyně týdenní seminář lesní pedagogiky, který pravidelně pořádá Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě. Obsáhlý kurz se za měřením především na práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku zakončila testovací lekce pod dohledem zkušených lesních pedagogů.

Účastníci se během trvání semináře seznámili se základy pedagogiky, didaktiky a vývojové psychologie, aby tyto poznatky mohli správně aplikovat při práci s dětmi. Zároveň se seznámili i s cílem lesní pedagogiky, který není pouze o vzdělávání, ale především o budování pozitivního vztahu k lesu a lesnímu hospodaření. Na závěr kurzu obdrželi čerství absolventi osvědčení o absolvování semináře.

FOTO: Archiv Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

 

Zaměstnanci společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. se v minulém týdnu zúčastnili organizované exkurze do nábytkářské firmy TON v Bystřici pod Hostýnem. Tradiční výrobna ručně ohýbaného nábytku je našim významným odběratelem bukové kulatiny. Účastníci exkurze si měli možnost prohlédnout výrobní prostory za přímého provozu a proces zpracování bukového dřeva, které pochází i z našich polesí.

Foto: Exkurze TON (Archiv ALSOL)

Foto: Náklad bukové kulatiny (Archiv ALSOL)

(TEXT: Charita Bystřice pod Hostýnem)

V úterý 12. února přijal naše pozvání do kavárničky klubu Aktivity Charity Bystřice pod Hostýnem Ing. Josef Dostál z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Nápad na toto téma se zrodil při odstrojování vánočního stromečku a povídání o přírodě a lesích, které vidíme z okna. Co vlastně způsobuje usychání stromů. Proč je nutná těžba, která mění i celkový vzhled okolních kopců? A nedalo se tomu všemu předejít? Odpovědi, které jsme se pokusili vyhledat ze sdělovacích prostředků, pro nás nebyly moc srozumitelné. Proto jsme se rozhodli pozvat odborníka. Pan Dostál nám nejenom odpověděl na všechny připravené dotazy, seznámil nás i se zajímavostmi z tohoto oboru. Prezentace se skládala z úvodu – od historie po základních informace o Arcibiskupských lesích a hlavní části – kůrovec a boj s tímto škůdcem. Za necelé dvě hodiny jsme se dověděli spoustu informací, viděli fotky vývoje brouka i videa moderní mechanizace. O všem neustále společně diskutujeme. Tímto chci poděkovat panu Ing. Josefu Dostálovi, že si našel čas. Odborně, ale přitom velmi srozumitelně nám přiblížil svět lesa.

Za klienty a pracovníky DSS Chvalčov V.P.

 

                                                                 

 Rejvíz: Běh na lyžích, střelba ze vzduchovky, ale především - příspěvek na dobrou věc. V takovém duchu se ponese další ročník Zlatohorské Magistrály, která startuje příští sobotu, 23. února, a svou trasou povede i přes polesí Rejvíz, které spravují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Výtěžek ze sportovní soutěže poputuje na dokončení rekonstrukce kostela sv. Anny v Horním Údolí.

,,Pro účastníky závodu máme připravenou biatlonovou trasu s délkou okruhu zhruba tři kilometry. Závodníci mají za úkol dvakrát projet okruh a vzduchovkou nastřílet co možná nejvíce bodů v terči. Děti do jedenácti let mají trasy kratší, naopak zdatnější sportovci se mohou utkat v kategorii „profi“, která obsahuje čtyři závodní okruhy,“ uvádí hlavní organizátor závodu Michal Gargulák a dodává, že na závěr bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Výtěžek ze startovného darují organizátoři na opravu kostela sv. Anny v Horním Údolí. Jedná se tak o již druhý kostel, který se i za pomocí sportovců podařilo zrekonstruovat.

,,Když jsme v minulosti začínali s pořádáním závodů, oslovilo nás občanské sdružení v Dolním Údolí, zda bychom nepřispěli na obnovu kostela sv. Acháce. Od té doby jsme výtěžky ze závodu horských kol i ze závodu běžek věnovali na opravu tohoto kostela, který se podařilo úspěšně dokončit a dnes v něm probíhají mše, koncerty, výstavy a další podobné akce,“ vysvětluje Michal Gargulák.

Po úspěšné obnově kostela sv. Acháce přišel na řadu kostel Sv. Anny v Horním Údolí.

,,Všichni jsme věděli, že v lese v Horním Údolí je kostel sv. Anny ve velmi špatném stavu, o kterém jsme často hovořili, jaká je to škoda, že tohle krásné místo je v zapomnění. Jednoho dne přišel kamarád s nápadem, že by si přál kostel opět oživit. Slovo dalo slovo a kostel začal nabývat nové podoby,“ pochvaluje si Michal Gargulák s tím, že za opravou kostela stojí spousta práce místních obyvatel, chalupářů, nadšenců a hlavně sponzorů, kteří se na tom podílí, včetně účastníků závodu, jejichž startovné putuje na nákladné opravy.

Závod startuje 23. 2. 2019 v 9:00 v Horním Údolí u lyžařského vleku.

 

Veškeré informace o závodě naleznete na stránkách www.zlatohorskamagistrala.cz

 

SVOL - komora církevních lesů, jejíž součástí jsou také Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, podpořila společné prohlášení profesních lesnicko-dřevařských organizací o rizicích, které může přinést podceňování dopadů extrémního sucha a s ním spojené přemnožení kůrovce.

"Lesnická výzva", jak zní název společného prohlášení, vyzývá politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádá český stát o významnější podporu a přijetí účinných opatření.

Více informací naleznete na stránkách www.lesnickavyzva.cz

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo