Jarní výsadby a Mezinárodní den lesů na polesí Kroměříž

Kroměříž: Téměř 300 tisíc stromků vysadili k dnešnímu dni lesníci z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc na území polesí Kroměříž. Počasí jim zatím přeje, avšak dlouhodobá změna klimatu si vyžádala obměnu druhové skladby dřevin, které v posledních letech vysazují. I přesto může novou výsadbu ohrozit sucho či zvěř.

Oproti jiným zalesněným oblastem se lesníci na Kroměřížsku díky převaze listnatých stromů tolik nepotýkají s přemnoženým kůrovcem, ale trápí je plošné chřadnutí jasanových porostů a dlouhodobé sucho. Právě intenzita srážek bude v letošním roce hrát klíčovou roli při efektivitě zalesňování.

„Výsadbu jsme zahájili zhruba před dvěma týdny, prakticky ihned po oteplení. Protože se nacházíme v takzvaném lužním lese, vysazujeme především duby a lípy, ve vyšších polohách pak dub zimní, buk lesní a příměs modřínu,“ vysvětluje hajný polesí Kroměříž Jaromír Beran.

Za ideální podmínky pro výsadbu považují lesníci chladné a vlhké počasí bez mrazů. Prudký náraz vysokých teplot a minimum srážek, jako tomu bylo v loňském roce na jaře, kdy jsme zároveň z důvodu silných mrazů začínali až o měsíc později, znamenal obrovské škody na čerstvě vysazených stromcích, které ve velké míře usychaly. „Dá se tedy říci, že kvůli loňskému extrémně krátkému předjaří, uschnulo téměř dvacet procent nově vysazených dřevin,“ doplňuje Jaromír Beran.

Sucho však není jedinou hrozbou pro mladé stromky. Každoročně se lesníci potýkají s následky poškození zvěří, pro kterou jsou mladé dřeviny šťavnatým lákadlem.  Efektivním řešením je proto důsledné oplocení mladé výsadby a redukce stavů zvěře.

Naopak na problémy se suchem reagují lesníci změnou druhové skladby dřevin, přičemž nové trendy nejlépe zaznamenali zkušení lesní pracovníci, kteří se v lese pohybují více než deset let.

„Letošní rok pro mě znamená patnáctou sezónu, ve které se podílím na jarní výsadbě. Dřív jsme v těchto oblastech sadili jasany, ale ty v současnosti podléhají plošnému chřadnutí. Namísto nich dnes volíme jiné druhy listnatých stromů, které lépe snáší nižší množství srážek,“ popisuje lesní dělník u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Richard Netopil.

Samotnou výsadbu je potřeba dokončit v co nejkratším termínu, dokud převládá ideální počasí. V takových případech lesníkům nejvíce pomohou externí pracovníci.

„Sazenice přechováváme v chladných sklepech, kde je průběžně kropíme vodou. Teprve těsně před výsadbou je krátce necháme vytažené venku v tzv. „záložištích“, aby se mohly aklimatizovat, a pak už putují rovnou do země. Lesní dělníci vykopávají jamky o rozměrech zhruba pětadvacet na pětadvacet centimetrů a do nich mladé sazeničky vsazují,“ vysvětluje hajný polesí Kroměříž Jaromír Beran s tím, že přiučit se o výsadbě a péči o mladé stromky chodí i lesničtí učni místní Střední odborné školy svatého Jana Boska, kteří zde vykovávají svou odbornou praxi.

„Tak jako vychováváme mladé stromky, musíme si i vychovat další generace, které po nás jednou budou zalesňovat,“ uzavírá Jaromír Beran, hajný ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

K příležitosti Mezinárodního dne lesů navštívili polesí Kroměříž při jarní výsadbě i reportéři z České televize, rozhlasu a ČTK. Foto: Archiv Arcibiskupské lesy a statky Olomouc