Mons. Jan Graubner slavnostně požehnal novému ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za účasti zaměstnanců společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. slavnostně požehnal a symbolicky přestřihl pásku novému ústředí společnosti.

Budova Prečanovy vily na Svatém Kopečku u Olomouce bude nově sloužit jako ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vila, která v minulosti sloužila i jako základní škola, byla již několik let mimo provoz. Nyní prošla kompletní rekonstrukcí a přestavbou na administrativní budovu.

Stěhování Arcibiskupských lesů a statků do Prečanovy vily je pomyslným návratem církevní instituce do této historické budovy. Název nese po svém majiteli, který ji v první polovině minulého století obýval a zvelebil – významném církevním hodnostáři Msgre. Leopoldovi Prečanovi. Ten se zasloužil například o opravu zámku v Kroměříži, nechal postavit kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci či založil bohatou sbírku uměleckých děl. Pro mnohé je také znám jako člen protinacistického odboje a uznávaný církevní právník. Po jeho smrti v roce 1947 se v polovině padesátých let ve vile usídlila základní logopedická škola. Výuka zde probíhala do roku 2007, poté zůstala budova prázdná až do začátku roku 2018, kdy započala rekonstrukce ze strany Arcibiskupství Olomouckého.

 

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo