Výtěžek z nájmu Rychlebských stezek zvelebil místní faru.

Vápenná: Téměř rok nabízí Arcibiskupské lesy a statky Olomouc možnost věnovat část z nájmu za využívání či pronájem pozemků ve správě společnosti na charitativní účely nebo zvelebení regionu. Této možnosti využili také provozovatelé Rychlebských stezek, kteří věnovali částku padesáti tisíc korun farnosti ve Vápenné. Finanční příspěvek poslouží k částečné rekonstrukci budovy fary.

,,Na sklonku roku 2019 obdržela Římskokatolická farnost Vápenná příspěvek ve výši padesáti tisíc korun, který byl použit na nákup a výměnu oken v prvním podlaží na severní straně fary,“ vysvětluje správní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Josef Kundrát a doplňuje, že částka putovala z nájemného, které odvádí provozovatelé cyklistických trailů v Rychlebských Horách za využívání pozemků ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého.

,,Rychlebské stezky se po celou dobu existence snaží o zvelebování našeho regionu. To, že peníze z nájmu za stezky v regionu zůstávají, vnímáme pozitivně,“ komentuje příspěvek na rekonstrukci fary provozovatel Rychlebských stezek Pavel Horník.

Rychlebské stezky fungují od roku 2009 a jsou oblíbenou atrakcí v regionu. I pro letošní rok si provozovatelé přichystali pro své návštěvníky novinku v podobě nové trasy.

,,Pro letošní sezónu jsme spolu s Olomouckým krajem připravili novou trasu nazvanou Velbloud. Trasa je určená pro zkušené terénní cyklisty a vede přes velké balvany na úžasném místě,“ popisuje Pavel Horník a zároveň ale dodává, že hlavní náplní práce v letošní sezóně bude především údržba stezek po kalamitní těžbě stromů napadených kůrovcem.

,,Pokud nám zbyde prostor, chtěli bychom dobudovat další nový úsek. Ale zapojit se může i široká veřejnost. Každou první sobotu v měsíci, od dubna do října, budou probíhat dobrovolné brigády na stezkách. Těch se obvykle účastní kolem padesáti nadšenců z celé republiky, uzavírá provozovatel Rychlebských stezek Pavel Horník s tím, že první brigáda a zahájení sezóny proběhne první dubnovou sobotu, 4. 4. 2020.

foto: Fara ve Vápenné