Nový traktor na polesí Kroměříž

13. 10. 2020

Univerzální kolový traktor s čelním rampovačem, navijákem a klanicovým vlekem je od září novou posilou na polesí Kroměříž. Moderní stroj, který pořídila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc díky dotaci z Programu rozvoje venkova, pomůže zefektivnit práci při vyvážení a soustřeďování dříví.

Lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. nebojují pouze s přemnoženým kůrovcem, ale také s houbovým onemocněním Chalara fraxinea, která postihuje jasanové porosty na polesí Kroměříž a způsobuje jejich plošné chřadnutí. Nový traktor s lesnickou nástavbou pomůže s následky přírodních vlivů lépe bojovat a zároveň nabídne nové pracovní místo.