Lesní školka v Kroměříži se opět zazelená

27. 10. 2022

Kroměříž: Lesní školka na Zámečku na polesí Kroměříž, kterou provozují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. se opět zazelená. Také v letošním roce do ní lesníci vyseli více než 2,7 tun žaludů, i tentokrát doplněných o více než sto kilo bukvic.

O výsadbu se postaral traktor se secím strojem, naopak sběr osiva probíhal především ručně a sbírat opět pomohli i zájemci z řad široké veřejnosti, včetně dětí z mateřských škol a žáků střední školy.

 ,,Lesní školka u Kroměříže funguje již 3. rokem a za tu dobu jsme v ní vypěstovali na 223 tisíc ks sazenic, které jsme vysadili především v lužním lese u Kroměříže. Aby nově vysazené stromy dobře prospívaly, je potřebné, aby geneticky odpovídaly stromům v blízkém okolí. Proto je důležité v lesní školce vysévat ideálně žaludy, posbírané ze zdejších vybraných porostů,“ vysvětluje Ing. Hana Bučková z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., která má lesní školu u Kroměříže na starosti.

  Každým rokem oslovují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc širokou veřejnost s nabídkou výkupu osiva. Do sběru se tak zapojují jednotlivci, rodiny s dětmi i zájmové organizace a instituce.

 ,,V minulosti nám se sběrem pomohli například skauti, letos nám pomohla Mateřská škola v Záříčí, Mateřská škola Velehrad i Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži,“ doplňuje Ing. Hana Bučková s tím, že u osiva je nejprve potřeba zjistit jeho kvalita, než putuje do země nebo k uskladnění.

 ,,Před výsevem provádíme tzv. zkoušku plavením – postupně všechny žaludy ponoříme do vody, zdravé okamžitě klesnou, zatímco ty špatné, např. s červavým či vyhnilým vnitřkem, zůstávají plavat na hladině. Takto je protřídíme a maximalizujeme klíčivost osiva,“ říká Ing. Hana Bučková z polesí Kroměříž a dodává, že o samotnou výsadbu se stará moderní technologie.

  ,,Ještě před zhruba deseti lety bylo běžné sypat osivo ručně do řádků a také ručně zahrnovat. Dnes již máme k dispozici moderní secí stroj připevněný na traktor s lesnickou nástavbou, který ve správném množství, vzdálenosti a hloubce vysévá žaludy do země a zároveň je i zahrnuje hlínou,“ uzavírá Ing. Hana Bučková z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. s tím, že v příštím roce očekávají úrodu 130 tisíc ks sazenic.

foto: traktor se secím nástrojem, archiv ALSOL

foto: přichystané osivo v zásobníku secího stroje, archiv ALSOL

foto: příprava osiva, archiv ALSOL

foto: o sazenice v lesní školce je nutné pečovat o celý rok, archiv ALSOL

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio