Hubertská pouť na sv. Hostýně

21. 9. 2021

Srdečně Vás zveme na XXIII. Svatohubertskou pouť na sv. Hostýně, která se uskuteční v sobotu, 16. 10. 2021

Slavnostní mše svatá, kterou celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, bude zahájena v 10:15 hodin. Součástí pouti bude bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Na Svatohubertské pouti se podílí také společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.