Uplynulý víkend se na polesí Rejvíz ve správě společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. odehrál jeden ze závodů běžeckého seriálu Czech ultra trail tour, kterého se účastnila více než stovka vytrvalostních běžců. Podstatnou část výtěžku z náročného závodu se rozhodli pořadatelé věnovat na spolek Parent project, který pomáhá dětem se svalovou dystrofií.

,,Běžecký seriál Czech ultra trail tour se skládá celkem ze tří závodů, které se v průběhu roku odehrávají v horských oblastech na různých místech České republiky. Jedná se o náročný terénní ultramaraton v překrásné krajině českých pohoří. Součástí každého závodu jsou ale i kratší a méně náročné trasy s délkou cca 15 a 30 km. Posledního závodu na Rejvízu v Jeseníkách se zúčastnilo celkem sto sedm běžců, z nichž všichni závod dokončili,“ popisuje organizátor sportovní akce Marek Navrátil a dodává, že celý běžecký seriál má také charitativní přesah.

,,Rozhodli jsme se věnovat část výtěžku ze závodu spolku Parent project, který podporuje děti se svalovou dystrofií. V celém tom rozhodnutí hrála roli má osobní zkušenost, když jsem zjistil, že mým známým takto onemocnělo dítě,“ vysvětluje Marek Navrátil s tím, že i část výtěžku ze zbylých dvou závodů rovněž věnují na charitativní spolek. ,,Z jesenického závodu se nám podařilo vybrat více než šest tisíc korun a pevně věříme, že se při dalších závodech bude částka navyšovat,“ uzavírá organizátor Czech ultra trail tour Marek Navrátil.

Myšlenku charitativního přesahu veřejných akcí podporuje i společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která spravuje pozemky, na nichž závod proběhl.

,,Od poloviny letošního roku jsme pro pořadatele zavedli novinku v možnosti úhrady pronájmu za pozemky. Organizátorům jsme nabídli, že dvě třetiny ze smluvené částky za pronájem mohou věnovat na charitativní účely dle jejich uvážení, zbylá třetina pokryje nutné náklady umožnění konání akce. V minulosti tak například organizátoři přispěli na opravu farnosti,“ doplňuje jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Ing. Petr Skočdopole.

foto: Archiv Czech ultra trail tour

Naše kolegy na polesí Mírov v uplynulém týdnu navštívili odborníci ze Státního zdravotního ústavu, aby změřili míru hlučnosti a vibrací při vybraných pracovních úkonech. Měření slouží jako důležitá prevence proti poškození sluchu či syndromu karpálního tunelu. Podle naměřených hodnot budou naši kolegové absolvovat pravidelná preventivní vyšetření u lékaře.

POZVÁNKA NA AKCI: Přijměte pozvání na akci "Poděkování za úrodu", která se uskuteční již tuto neděli, 22. 9. 2019 u katedrály sv. Václava v Olomouci.

 

 

Chřiby: Oblíbená studánka „U lvích hlav“ uprostřed Chřibských lesů se po útoku vandala konečně dočkala kompletní rekonstrukce. Na financování opravy se společně podílely okolní obce Salaš, Velehrad a Modrá, spolek pro podporu místních iniciativ Chřiby a společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, v jejíž správě se území se studánkou nachází. Zástupci zmíněných subjektů se v úterý odpoledne sešli, aby společně odhalili pamětní cedulku k proběhlé rekonstrukci.

,,Historie studánky ,,U lvích hlav“ sahá až někdy do roku 1890, kdy syn místního hajného, který se učil kameníkem, vysekal lví hlavu a ozdobil jí vchod do hájenky. Postupem času se kamenná lví hlava přestěhovala ke zdejší studánce a byla doplněna druhou hlavou,“ stručně popisuje historii studánky hlavní iniciátor opravy Rostislav Blaha s tím, že vytesané lví hlavy bez újmy přežily dvě světové války a v roce 2013 se dočkaly obnovy.

,,Půl roku po zrestaurování kamenných hlav nějací vandalové hlavy totálně zničili tak, že repase již nebyla možná. Bylo proto nutné hlavy sejmout a vytvořit nové,“ dodává nadšený udržovatel studánky a hlavní iniciátor opravy Rostislav Blaha.

Samotná rekonstrukce vyšla na bezmála sto tisíc korun a společně ji financovaly obce Salaš, Velehrad, Modrá, Spolek pro podporu místních iniciativ Chřiby a společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

,,Studánka „U lvích hlav“ tvoří nedílnou součást koloritu zdejšího lesa a jsem proto rád, že opět po letech dostala svou podobu. Zároveň si velmi vážím vzájemné dobré spolupráce s vedením okolních obcí a spolků, díky které oprava studánky dosáhla zdárného konce a věřím, že v podobném duchu bude spolupráce probíhat i nadále,“ říká Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., která má na starosti správu lesních pozemků v Chřibech.

Na území Chřibů se nachází více než dvě stovky zmapovaných studánek. Studánka „U lvích hlav“ je právem označována jako jedna z nejkrásnějších.

Původní podoba studánky (20. léta)

Podoba studánky v 90. letech minulého století.

Studánka po útoku vandala.

Společné setkání u zrekonstruované studánky se zástupci zapojených subjektů.

Uplynulou sobotu se lesní pedagogové ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. vůbec poprvé zúčastnili Dožínek v Domašově, Bělé pod Pradědem. I přes deštivé počasí akce přivítala stovky návštěvníků, z nich část zavítala také ke stánku Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Zájemci si mohli vyzkoušet svou znalost myslivecké terminologie, dozvěděli se něco o produktech ze dřeva či se seznámili s lesním biotopem. Ti nejmenší si pak mohli vyrobit papírovou masku lesního zvířátka.

Již tradiční akce v Jeseníkách se krom místních spolků a regionálních výrobců zúčastnili také představitelé vlády České republiky, mezi nimiž nechyběl náměstek Ministerstva zemědělství Pavel Veselý, či bývalý ministr zemědělského resortu Marian Jurečka.

Děkujeme našim kolegům z polesí Domašov a Rejvíz za zapojení a reprezentaci společnosti na této vydařené události.

 

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo