Náročný rok čeká lesníky z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, kteří se stejně jako v loňském roce musí potýkat s dopady přemnožení kůrovce a chronického sucha. Oproti roku 2019 vysadí téměř o milion a půl sazenic více a budou nuceni vytěžit devět set tisíc metrů krychlových dříví. V obou případech jde o zatím nejvyšší čísla v historii společnosti, která spravuje lesy především Arcibiskupství olomouckého od roku 2013. Se spolufinancováním nákladů na obnovu postižených lesů jim letos částečně pomůže i poprvé vyplacený finanční příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vzniklé ve IV. kvartálu roku 2017 a v průběhu roce 2018 určený pro nestátní vlastníky lesa.

Také v loňském roce se díky dlouhodobému suchu a nadměrným teplotám opět projevilo přemnožení kůrovce v celé své síle. Své o tom ví lesníci ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, pro které byl uplynulý rok 2019 jedním z nejnáročnějších vůbec.

„V průběhu loňského roku jsme byli nuceni vytěžit osm set šedesát tisíc metrů krychlových dříví, přičemž naše hospodářské optimum je maximálně tři sta třicet tisíc metrů krychlových,“ vyčísluje vážné dopady přemnožení kůrovce jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Petr Skočdopole a dodává, že v letošním roce se obává ještě horšího scénáře.

„Podle našich aktuálních prognóz budeme v letošním roce donuceni vytěžit až devět set tisíc kubických metrů dřeva, tedy téměř trojnásobek optimálního množství,“ dodává Petr Skočdopole.

Ruku v ruce s navyšující se těžbou musí lesníci počítat s přímo úměrným navýšením výsadby mladých stromků. Ve dvou etapách, na jaře a na podzim, na ně čeká více než šest milionů sazenic.

„V letošním roce máme v plánu vysadit šest milionů a pět set tisíc sazenic, což je téměř o milion a půl více než v loňském roce, a o tři miliony více než v roce 2018. Takové množství vyžaduje enormní pracovní nasazení všech zaměstnanců,“ říká Petr Skočdopole s tím, že v rámci jarní výsadby se budou muset navíc potýkat s nedostatkem odolnějších obalovaných sazenic. „Loňský podzim měli lesníci v celé republice optimální podmínky pro výsadbu a podařilo se jim zužitkovat velkou část napěstovaných obalovaných sazenic. Proto pro jarní zalesňování budeme muset počítat s jejich menším počtem a na podzim, po napěstování nových obalovaných sazenic, nás čeká o to intenzivnější výsadba,“ vysvětluje Petr Skočdopole.

Právě na pěstební a výchovné zásahy v nově zalesněných lokalitách plánuje společnost využít velkou část prostředků, které v loňském roce uvolnil stát soukromým vlastníkům lesa ve formě finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vzniklé ve čtvrtém kvartálu roku 2017 a v průběhu roku 2018. Zbytek získaných prostředků si musí společnost uložit do pěstební rezervy, ze které bude financovat péči o již založené mladé lesy v následujících 10 letech.

Největší dopady klimatické změny pocítili lesníci v rámci dvou spravovaných polesí na území Rejvízu v okolí Zlatých hor a na polesí Chvalčov v Hostýnských vrších, kde převládají smrkové porosty náchylnější k napadení kůrovcem.

„Díky velmi intenzivní práci lesníků, kteří pečlivě vyhledávají napadené stromy a zajišťují jejich včasnou těžbu, se nám daří zmírňovat dopady přemnožení kůrovce a ochránit tak ostatní zdravé stromy v lese. Bez těchto opatření by dnes lesy byly v daleko horším stavu, než jak je vidíme dnes,“ uzavírá jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Petr Skočdopole

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. hospodaří v lesích v Jeseníkách, na Mohelnicku, Hostýnských Vrších, Kroměřížsku a v okolí Velehradu, které jsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého a dalších spřízněných církevních institucích. Celkově pečují o lesy s výměrou více než 42 tisíc hektarů.

Zaměstnanci z ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. se zapojili do charitativní sbírky trvanlivých potravin pro lidi v nouzi, kterou před Vánoci pořádá Charita Olomouc. Trvanlivé potraviny poputují do vánočních balíčků pro lidi ohrožené chudobou a na štědrovečerní večeři pro lidi bez domova. 

Příspěvky do sbírky, které věnovali zaměstnanci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc předal zástupcům Charity Olomouc jednatel společnosti Ing. Petr Skočdopole.

 

 

Chvalčov: Plesnivé ovoce, shnilé seno či vánoční cukroví. Tak vypadá pouze krátký výčet toho, co lesníci a myslivci nachází v krmelcích, kam lidé v dobrém úmyslu přináší zvěři něco na přilepšenou. Nevhodné přikrmování však může lesní zvěři vážně ublížit. Při přikrmování doporučují lesníci obracet se přímo na hajného či příslušný myslivecký spolek.

,,Do krmelců lesníci a myslivci přidávají například seno, oves či řepu. Nyní si musí dávat pozor, aby řepa nezmrzla, protože taková potrava by zvěři mohla způsobit závažné trávicí potíže,“ vysvětluje vedoucí polesí Chvalčov Vojtěch Zapletal a dodává, že lesní zvěři mohou způsobit zdravotní potíže také krmiva, která lidé dávají do krmelců bez dohody s lesníky či myslivci. „Asi nejméně vhodným, ba i nebezpečným krmivem, které lidé dávají do krmelců, je pečivo. Ať už se jedná o celozrnné či sladké, obojí způsobuje zvěři závažné trávicí problémy, protože v tomto počasí i sušené pečivo záhy zvlhne a začne plesnivět a stává se tak vážným rizikem. Podobné problémy může spárkaté zvěři způsobovat i čisté pšeničné zrno, které může vyvolat různé koliky a acidózy trávícího traktu,“ vysvětluje referent ochrany lesa a myslivosti Ing. Petr Rolinc ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Přesto lesníci i myslivci rádi přivítají zájem široké veřejnosti o dění v lese a ochotně poradí, co do krmelce patří. ,,Jsme moc rádi, že lidem není osud zvěře lhostejný a v době nouze jí chtějí dopřát něčeho na přilepšenou. Je však důležité poradit se s hajným či myslivcem, jaký typ potravy je pro zvěř v danou dobu nejvhodnější,“ upozorňuje polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Vojtěch Zapletal. ,,Například před nedávnem se na nás obrátily děti se svými vychovatelkami z SOS Vesničky ve Chvalčově, které pro zvěř sbíraly kaštany. Nasbírané plody teď postupně přidáváme do krmné směsi pro zvěř,“ uzavírá Vojtěch Zapletal ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

 

Ke konci října si žáci základní školy připomněli Den stromů v doprovodu našeho kolegy Viktora, který si pro ně připravil naučný program o rozpoznávání dřevin a lesních škůdcích. Děti si vyzkoušely práci s výškoměrem či průměrkou a zároveň se dozvěděly něco z kůrovcové problematiky.

,,V osm hodin ráno jsme se s dětmi a jejich doprovodem potkali na kraji menšího lesního komplexu zvaný Hájek. Následoval krátký úvod, ve kterém jsem žákům představil dřeviny, které se v Hájku vyskytují. Poté jsem jim přiblížil současný problém s přemnoženým podkorním hmyzem v této lokalitě. Konkrétně se děti dozvěděly,  proč lesníci museli přistoupit k radikálním řešením a co se bude dít dál," popsal část programu hajný polesí Kroměříž Viktor Kollanda a pokračoval: ,,Následovala praktická část, ve které jsem dětem vysvětlil, jaké faktory a veličiny hodnotím u jednotlivých stromů. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet práci s tabulkami, výškoměrem či průměrkou. Poté už následovala práce dětí, které měly hodnotit jednotlivé stromy v Hájku. To už jsem nechal děti pod dohledem učitelů a rozloučil se," uzavřel Viktor Kollanda z polesí Kroměříž.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo