Ke konci října si žáci základní školy připomněli Den stromů v doprovodu našeho kolegy Viktora, který si pro ně připravil naučný program o rozpoznávání dřevin a lesních škůdcích. Děti si vyzkoušely práci s výškoměrem či průměrkou a zároveň se dozvěděly něco z kůrovcové problematiky.

,,V osm hodin ráno jsme se s dětmi a jejich doprovodem potkali na kraji menšího lesního komplexu zvaný Hájek. Následoval krátký úvod, ve kterém jsem žákům představil dřeviny, které se v Hájku vyskytují. Poté jsem jim přiblížil současný problém s přemnoženým podkorním hmyzem v této lokalitě. Konkrétně se děti dozvěděly,  proč lesníci museli přistoupit k radikálním řešením a co se bude dít dál," popsal část programu hajný polesí Kroměříž Viktor Kollanda a pokračoval: ,,Následovala praktická část, ve které jsem dětem vysvětlil, jaké faktory a veličiny hodnotím u jednotlivých stromů. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet práci s tabulkami, výškoměrem či průměrkou. Poté už následovala práce dětí, které měly hodnotit jednotlivé stromy v Hájku. To už jsem nechal děti pod dohledem učitelů a rozloučil se," uzavřel Viktor Kollanda z polesí Kroměříž.

Děti z Církevní základní školy v Kroměříži se uplynulý týden pustili do společného úklidu lesa. Žáci šestého ročníku navštívili polesí Kroměříž, kde za pomoci lesníků Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. postupně prošli přilehlé lesní porosty a sesbírali několik pytlů odhozeného smetí. Děkujeme za jejich návštěvu a velkou pomoc lesu!

Teplé a slunečné počasí na Sv. Hostýně přivítalo uplynulou sobotu stovky návštěvníků, kteří přišli na tradiční Svatohubertskou pouť. Jednadvacátý ročník oblíbeného mysliveckého svátku doprovodila slavnostní mše svatá, celebrovaná p. arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Součástí akce byl také bohatý doprovodný program s mysliveckou tématikou a interaktivní pásmo lesní pedagogiky.

 

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům akce "Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy", kteří využili slunečného sobotního dne a vydali se do údolí Rajnochovic zalesnit kalamitní holinu. Více než šest stovek dobrovolníků během pěti hodin vysadilo téměř deset tisíc sazenic dubů a buků. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., kteří se podíleli na organizaci akce.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo