Aktuální koronavirová nákaza sice stromy nepostihuje, ale drastická omezení při boji s pandemií se jim také nevyhnou. Své o tom ví všichni lesníci, kteří svádí každodenní boj o zachování lesa pro budoucí generace ve stínu hrozící nákazy. Rychlý nástup jara, který probudil zimujícího kůrovce, odstartuje začátek kůrovcové sezóny dříve než v loňském roce. Omezení na hranicích a zákaz dojíždění tzv. pendlerů na pily v příhraničí Rakouska a Německa prakticky zastavilo obchod se dřevem. Lesníci se přesto nevzdávají a v novém režimu vynakládají veškeré síly na zajištění lesního hospodářství.

,,Se zahájením celostátního nouzového stavu nastoupila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc do alternativního provozu, zahrnujícího vysoká hygienická opatření a co možná nejčastější práci z domu. Společnost, která zajišťuje pracovní oděvy pro naše zaměstnance, nám navíc vyrobila textilní roušky, abychom mohli vybavit zaměstnance i spolupracující živnostníky,“ popisuje aktuální chod společnosti jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole.

I přes nařízená omezení musí lesníci pokračovat v jarní etapě zalesňování. Jen za letošní rok mají v plánu vysadit více než šest a půl milionu sazenic.

,,Zalesňování je pro nás prioritní a proto musíme jet naplno, pochopitelně s dodržením všech bezpečnostních opatření. Podařilo se nám udržet tempo půl milionu sazenic týdně a blížíme se k polovině plánovaného množství sazenic na jarní etapu výsadby,“ vysvětluje Ing. Petr Skočdopole s tím, že uzavření hranic a zavedení opatření udělalo mnoha lesnickým společnostem čáru přes rozpočet při personálním zajištění zalesňovacích činností.

Spolu s výsadbou jde ruku v ruce i monitorování kůrovce a vyhledávání napadených stromů.

,,Tvrdá omezení v důsledku boje proti koronavirové nákaze přišla v nejméně vhodnou dobu pro les, protože celou zimu vyhledávali lesníci napadené stromy, aby včas zajistili jejich těžbu ještě před probuzením zazimovaného kůrovce. Jarní rojení kůrovce přijde za 2 týdny a nikdo, komu záleží na lese, nesmí přestat těžit kůrovcem napadené stromy,“ komentuje aktuální situaci jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole a na závěr dodává, že při současných karanténních opatřeních a kolapsu odbytu dříví to nikdo z vlastníků lesů bez pomoci státu dlouho nevydrží.

Až do příštího pátku, 27. 3. 2020, mohou žáci mateřských a základních škol zasílat své soutěžní obrázky na téma "Kdo žije v našem lese" či "Jak se staráme o les" na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nejlepší autory nám pomůžou vybrat uživatelé sociálních sítí. Výherce ve věkových kategoriích "mateřská škola", "1. stupeň ZŠ" a "2. stupeň ZŠ" odměníme malým dárečkem.

Soutěž vznikla v reakci na aktuální situaci, kdy školáci přišli o standardní výuku a mnohdy na ně doma čeká dlouhá chvíle. Výtvarná soutěž je nejen něco naučí, ale zároveň zažene nudu.

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, pravá dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit, a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokážou se samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.

zdroj: www.ado.cz

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. reagují na aktuální situaci a pro zachování bezpečnosti zavádí u svých kolegů, kterým to pracovní náplň umožňuje, práci z domova. Veškerou komunikaci prosím směřujte buď telefonickou či elektronickou formou.  Zároveň platí také až do odvolání zrušení všech akcí pro veřejnost, včetně programů lesní pedagogiky a veřejného zalesňování.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
P.S. a držte nám palce, ať i v této situaci zvládneme vše zalesnit!