Skip to main content

Vítejte v našem vnitřním oznamovacím systému

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete zde:

Věříme v etické chování a odpovědnost ve všech aspektech naší činnosti. Tento program je určen pro všechny, kteří chtějí hlásit nekalé praktiky, porušení etických standardů, nezákonné aktivity nebo jiné pochybení v rámci naší organizace. Vaše hlášení jsou důležitá pro zajištění integritního prostředí. Všechny informace budou pečlivě a důvěrně zpracovány.

Děkujeme vám za vaši pomoc při zachování našich hodnot a integrity.