Skip to main content

O společnosti

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. byla založena v roce 2013, aby řádně hospodařila se svěřeným majetkem Arcibiskupství olomouckého, farností a dalších spřízněných církevních institucí. Na ploše větší než 42 tisíc hektarů lesní půdy se pečlivě staráme nejen o lesní porosty, ale i o život v nich. Arcibiskupství olomoucké je tak největším nestátním vlastníkem lesů v České republice.