Skip to main content

POVOLENÍ K VJEZDU

Na udělení výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel a povolení vstupu není právní nárok a oprávněnost posoudí vždy individuálně odpovědný zaměstnanec ALSOL.

Zákaz vjezdu a stání neplatí pro:

 • Záchranné složky, lékaři a převozní vozidla lékařské služby při výkonu zásahu na záchranu zdraví a majetku.
 • Hasiči při zásahu na záchranu zdraví a majetku.
 • Policie ČR, Armáda ČR, vojenská policie.
 • Orgány státní správy v obvodu jejich působnosti při výkonu činností a osobám, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.
 • Havarijní četa energovodů při odstraňování havárii.
 • Fyzické a právnické osoby zajišťující jednorázovou obsluhu objektů ve veřejném zájmu (energovody, geodetické značky, vrty apod.), které jsou ve vlastnictví těchto osob a jsou na pozemcích Arcibiskupství olomouckého. Tyto osoby jsou povinny informovat o potřebě vstupu a vjezdu, povolenka se nevydává.
 • Při kontrole jsou výše uvedené osoby povinny prokázat příslušnost k některému z výše uvedených subjektů a sdělit důvod vjezdu a vstupu na pozemky v užívání ALSOL.

Výjimky jsou zpravidla vydávány pouze

 • Osobám vykonávajícím práce na objednávku ALSOL.
 • Osobám provádějícím činnosti v celospolečenském zájmu (lesnický výzkum, praxe lesnických škol, včelaři, geodetická činnost, lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž, myslivecký a rybářský hospodář).
 • Osoby s trvalým bydlištěm na pozemcích, na které je přístup pouze po účelových komunikacích v užívání ALSOL, nebo osoby na těchto pozemcích hospodařící.
 • Majitelům staveb pro individuální rekreaci. Výjimka se vydává pouze na konkrétní účelovou komunikaci pro zabezpečení přístupu k rekreačnímu objektu. Spolumajitelé budou posuzováni vždy samostatně.
 • Jednorázové povolenky na další vozidlo pro přístup k rekreačním objektům, se souhlasem majitele rekreačního objektu.
 • Fyzickým osobám vykonávajícím výkon práva myslivosti (kromě mysliveckého hospodáře a stráže), pokud není ve smlouvě o pronájmu honitby uvedeno jinak.
 • Jednorázové povolenky pro konání kulturně společenských akcí, které organizuje jiný subjekt než ALSOL a Arcibiskupství olomoucké.

Vyplněnou žádost zasílejte buď na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu společnosti Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc.