Práce s veřejností

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. se aktivně věnují popularizaci a osvětě v oblasti lesnictví a lesního ekosystému. Každoročně pořádáme akce pro širokou veřejnost i úzce zaměřené akce lesní pedagogiky pro děti.

Akce pro veřejnost

Lesní pedagogika

Co je lesní pedagogika a jak probíhá?

Principem lesní pedagogiky je posílit kladné postoje dětí k práci lesníků i k samotnému lesu. Lesní pedagogiku v naší společnosti provádí certifikovaní lesní pedagogové přímo v lese formou dynamické vycházky, nebo formou soutěžních "hnízd" na předem definované lokalitě. Cílem programů lesní pedagogiky není nabytí faktických znalostí, ale prožití intenzivních zážitků ve spojení s přírodou.

Pro koho je lesní pedagogika určená?

Lesní pedagogiku mohou absolvovat účastníci všech věkových kategorií. V naší společnosti se však primárně věnujeme dětem předškolního a mladšího školního věku. Ideální počet je maximálně 20 dětí v jedné skupině.

Jak si mohu o program lesní pedagogiky zažádat?

Vyplňte prosím registrační formulář (viz níže) s uvedením data a počtu dětí. Programy lesní pedagogiky probíhají zdarma. Kapacity programů lesní pedagogiky jsou omezeny.

Poptávka lesní pedagogiky