Myslivost

Myslivost je nedílnou součástí dlouhodobého hospodaření v krajině. Našim cílem je myslivecky hospodařit v souladu s trvale udržitelným lesním hospodařením při zachování zdravých populací zvěře v honitbách.

11 vlastních honiteb
40 377 hektarů
srnčí, černá, jelení, dančí, mufloní, sika, kamzík