Obchod se dřívím


Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. patří mezi největší lesní hospodáře na soukromém lesním majetku nejen na Moravě, ale i v celé České republice.

Spektrum obchodovaného dříví je velmi pestré jak z hlediska dřevinné skladby, tak i z hlediska obchodovaných sortimentů. Minimálně 60% prodeje tvoří dřevina SMRK, z listnatého dříví se jedná převážně o BUK, JAVOR a JASAN. V naší nabídce se ale objevují i takové dřeviny, jako DOUGLASKA, VEJMUTOVKA, AKÁT, DUB, OŘEŠÁK apod.

Převážná část dříví se obchoduje v hotových výřezech, které jsou vyrobeny podle technické specifikace odběratele. Pouze malý podíl hmoty se prodává v surových kmenech.

Naše obchodní strategie je založena na seriózní a dlouhodobé spolupráci. Mezi naše odběratele patří jak velké zpracovatelské podniky v ČR i zahraničí, tak i drobní a regionální zpracovatelé. Našim záměrem je prodej dříví přímo zpracovatelům. Nezapomínáme ani na drobný prodej realizovaný prostřednictvím našich polesí přímo v regionu, kde takto uspokojujeme zejména poptávku po palivovém dříví.

Od svých obchodních partnerů očekáváme seriózní a dlouhodobou spolupráci s dobrou platební morálkou. Jednou z platebních podmínek je platba pouze v Kč.

Kontaktujte obchodní oddělení

Josef Svoboda Ing. – obchodní náměstek / +420 721 652 351 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Marcela Fialová – asistentka obchodu / +420 731 595 699 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plaček Pavel Ing. – referent obchodu - region Jih / +420 602 405 206 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stacho Martin Ing. - referent obchodu - region Sever/ +420 731 680 027 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo