Skip to main content

Obchod se dřívím

Naše společnost patří mezi největší soukromé vlastníky lesů v České republice. Je stabilním a spolehlivým partnerem na trhu se dřívím, jak v České republice, tak i v zahraničí. Naší obchodní strategií je vždy vzájemně seriózní a dlouhodobý obchodní vztah. Širokou nabídku nabízených sortimentů dokážeme přizpůsobit požadavkům odběratele.

Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě jím stanovených kritérií. Nebudu-li taková kritéria stanovena, pak kupujícího, jehož nabídka nejlépe odpovídá potřebám prodávajícího.


Jehličnatá kulatina

Největší objem obchodovaného dříví tvoří jehličnatá kulatina určená k pilařskému zpracování. Hlavní dřevinou je smrk, méně pak modřín a borovice, okrajově douglaska.

Listnatá kulatina

Výrazně menší objem listnaté kulatiny je podřízen sezónnímu zpracování. Listnaté dříví těžíme v zimních měsících. Největší podíl tvoří buková kulatina, dále pak javor, dub, jasan. V omezeném množství nabízíme také kulatinu z lípy, topolu, osiky, akátu, olše, habru, jilmu, ořešáku, třešně apod. Součástí nabídky listnaté kulatiny jsou rovněž cenné sortimenty, ze kterých se vyrábí dýha, hudební nástroje a kvalitní nábytek.

Ostatní sortimenty

Zhruba 40% prodávaných sortimentů tvoří jehličnaté a listnaté vlákniny, které slouží k výrobě buničiny, celulózy a dřevotřískových desek. Dále pak nabízíme palivové dříví, těžební zbytky, biomasu.

Kontaktovat obchodní úsek

e-mail pro zasílání přejímek: prejimky@alsol.cz

Ing. Josef Svoboda

obchodní ředitel
+420 721 652 351
josef.svoboda@alsol.cz

Ing. Pavel Plaček

obchodní zástupce - region jih
+420 602 405 206
pavel.placek@alsol.cz

Ing. Martin Stacho

obchodní zástupce - region sever
+420 731 680 027
martin.stacho@alsol.cz
Kontaktujte náš obchodní úsek