Polesí Kroměříž

Bílany 62
767 01 Kroměříž

Charakteristika polesí

Územní orientace

 • Oblast v nivě řeky Moravy mezi Kroměříží a Troubkami nad Bečvou
 • JV svahy Chřibů v blízkosti Halenkovic a Velehradu
 • oblast SZ od Vyškova.

Geomorfologie

 • Středomoravská niva v Hornomoravském úvalu
 • Halenkovická a Stupavská vrchovina v oblasti Chřibů
 • J okraj Konické vrchoviny v oblasti Drahanské vrchoviny

Plocha

 • 7358ha PUPFL, po vydání zbývajících cca 650 ha bude činit cca 8000 ha PUPFL

Zaujaté Přírodní lesní oblasti

 • 34 – Hornomoravský úval
 • 36 – Středomoravské Karpaty
 • 30 – Drahanská vrchovina

Zastoupení nejčastějších cílových hospodářských souborů

 • 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh – 60%
 • 19 – hospodářství lužních stanovišť – 22%

Zastoupení dřevin

Smrk ztepilý – 19%

Smrk ztepilý – 19%

Dub zimní, letní 17%

Dub zimní, letní 17%

Buk lesní – 29%

Buk lesní – 29%

Jasan ztepilý – 10%

Jasan ztepilý – 10%

Úřady

Krajský úřad Zlínského kraje

 • ORP Kroměříž
 • ORP Uherské Hradiště
 • ORP Otrokovice

Krajský úřad Olomouckého kraje

 • ORP Přerov
 • ORP Prostějov

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 • ORP Vyškov
 • ORP Bučovice

Ochrana přírody - ZCHÚ, NATURA 2000

 • PR Vitčický les
 • PP Budačina
 • PP Obora
 • EVL Chřiby
 • EVL Morava – Chropyňský luh

Fotogalerie polesí Kroměříž

polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz
polesi kromeriz

Turistické cíle v polesí Kroměříž

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Poutní místo Velehrad

Poutní místo Velehrad

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo