Cíl společnosti


Vytvářet společnost s dlouhodobou perspektivou, rostoucí ekonomikou a lidským přístupem.

Poslání společnosti


Spravovat svěřený majetek s pokorou a vědomím, že les je živým organismem a přináší užitek nejen vlastníkovi, ale svojí přírodní rozmanitostí slouží i ostatním lidem.

Vize společnosti


Do roku 2023 vybudujeme naši společnost po personální i odborné stránce tak, aby patřila k předním lesním hospodářům v České republice a současně byla i atraktivním zaměstnavatelem.

Naše firemní hodnoty

Spravovat les dlouhodobě udržitelným způsobem

 • Sloužit lesu obětavě a s nadšením.
 • Udržovat rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a ekologickým posláním lesa.
 • Nebát se náročných úkolů a projektů.
 • Investovat, přinášet vždy něco nového.

Vážit si člověka v souladu s křesťanskou etikou

 • Důvěra, čestnost, poctivost, loajalita.
 • Týmová práce posouvá celou společnost dopředu.
 • Důstojnost člověka je důstojností celé společnosti.

Být užiteční pro druhé

 • Chovat se zodpovědně k lidem i přírodě.
 • Poctivě stanovit ceny za zboží i řádně odvedenou práci.
 • Kvalitně a efektivně hospodařit, aby úsilí celé společnosti bylo optimálně využito.
 • Podělit se o hodnoty vznikající z podnikání s každým, kdo se na jejich tvorbě podílí.

"LESY, VÍRA, TRADICE"

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo