Vize a poslání Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.


Řádně hospodařit na svěřeném majetku patřícím do vlastnictví Arcibiskupství olomouckého (a dalších subjektů - všech svěřených majetků) tak, aby byl tento majetek nejen udržován, ale také zvelebován pro budoucí generace.

Profesionální manažerskou a lesnickou prací být seriózním a důvěryhodným partnerem jak pro zákazníky a dodavatele na straně jedné, tak pro zaměstnance a vlastníka zdrojů na straně druhé.

Sloužit Arcibiskupství olomouckému coby největšímu soukromému vlastníkovi lesů v ČR k zajištění trvale udržitelného hospodaření v lese.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. – Dlouhodobé cíle

Lidé

Vyhledávat, vychovávat a pečovat o profesionální personál s důrazem na lidskou důstojnost každého jednotlivce.

Les

Naplňování zásad a zlepšení přístupu k systému trvale udržitelného hospodaření na svěřených lesních majetcích.

Svědectví

Provoz podniku na zdravých křesťanských hodnotách, které vycházejí z Bible a kde Bůh je na prvním místě.

Ekonomika

Realizovat ekonomicky smysluplné pěstební a těžební činnosti jakožto i další práce na svěřeném lesnickém majetku.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo