Skip to main content

Jednání Komory církevních lesů se zástupci Ministerstva zemědělství

9. 5. 2022

Jednání Komory církevních lesů se zástupci Ministerstva zemědělství se neslo v duchu potřeby vyšší státní podpory soukromým vlastníkům

 

Vápenná-Olomoucký kraj: Nový dotační program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, tlak na novelizaci lesního zákona a také změna postojů k produkčním funkcím lesa byly hlavními tématy valné hromady Komory církevních lesů, která sdružuje vlastníky a správce církevních lesů v celé ČR. Pozvání na valnou hromadu přijali také zástupci Ministerstva zemědělství v čele s Ing. Václavem Lidickým z Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.

Společné setkání zahájil předseda SVOL-Komory církevních lesů z.s. Ing. Petr Bláha, který spolu s dalšími členy komory apeloval na zástupce ministerstva především v otázkách úpravy podmínek příspěvku na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu, který podle nich není pro vlastníky lesů nastaven motivačně. Dále vedli diskusi o nutnosti liberalizace lesního zákona pro nestátní vlastníky lesů a snížení administrativní zátěže správců lesů. Podle členů komory církevních lesů mají lesníci kvůli narůstající administrativní zátěži stále větší problém se fyzicky do lesa vůbec dostat.

,,Majitel i správce lesa musí mít možnost svobodně rozhodovat o vlastním nebo svěřeném lesním majetku, mít dostatečný legislativní rámec k takovému rozhodování a prostor k celoživotnímu vzdělávání,“ říká předseda SVOL-Komory církevních lesů Ing. Petr Bláha.

Valnou hromadu SVOL-Komory církevních lesů hostila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. v zázemí nově zbudované Pily Vápenná. Vlastním pilařským závodem a spravovanými lesními majetky o rozloze větší než 42 tisíc hektarů se Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. řadí mezi největší soukromé správce lesů v republice.

ilustrační foto

,,S ohledem na koronavirová opatření jsme v loňském roce byli nuceni valnou hromadu v podobě osobního setkání odložit až na letošní jaro, avšak palčivé otázky, které nás trápily v loňském roce zůstaly,“ uvádí Ing. Arnošt Buček, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. a upřesňuje: ,,Dlouhodobě se potýkáme s nedostatečným doceněním produkčních funkcí lesa. Přitom je nutné si uvědomit, že dřevo je strategická a trvale obnovitelná surovina, která hraje významnou roli v ekonomice a zaměstnanosti nejen v České republice. Pokud vlastníci nebudou mít rentabilní výsledky z hospodaření v lesích a smysluplnou návratnost nákladů vynaložených na jeho pěstování, nebudou si moci dovolit o les adekvátně pečovat. Tím by byly výrazně omezeny i mimoprodukční funkce lesa, po kterých dnes společnost volá nejvíce,“ dodává jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. a místopředseda Komory církevních lesů Ing. Arnošt Buček.

SVOL-Komora církevních lesů z.s. je součástí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Valné hromady se proto zúčastnili také zástupci republikového výboru SVOLu, jmenovitě předseda sdružení Ing. Jiří Svoboda a tajemnice Ing. Marie Růžková. Za Komoru soukromých lesů dorazil předseda Ing. Richard Podstatzký-Thonsern. Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů a jejich jednotlivé komory sdružují vlastníky lesů napříč celou Českou republikou. SVOL je tak významným hlasem při řešení lesnické politiky a obhajování zájmů nestátních vlastníků lesa.

ČÍST DÁLE:

Týden lesů

ALSOL věnovaly dříví na nový betlém