Skip to main content

Poškodit správce lesů je jednoduché. Zodpovědnost za následky je v nedohlednu.

25. 5. 2022

Rejvíz, Olomoucký kraj: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. se dlouhodobě potýkají s nepravdivými, zavádějícími až lživými nařčeními, které lesníkům výrazně komplikují práci při lesním hospodaření a boji s kůrovcovou kalamitou. V posledních dnech však došlo k závažnému poškození pověsti práce lesníků i správců Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (dále jen CHKO) ze strany ekologického aktivisty a veřejného média, které bez vyjádření správců lesa a získání objektivních faktů vydalo nepravdivou zprávu o lesním hospodaření v CHKO Jeseníky. 

 Online zpravodajský web vydal v polovině května článek na podnět ekologického aktivisty, podle kterého na Rejvízu, přesněji v okolí vrcholu Přední Jestřábí, mělo dojít k vyhynutí žabích snůšek v důsledku zamoření kaluží ropnými látkami. Mimo únik ropných látek (autor spekuloval o motorovém oleji) mělo v této lokalitě zároveň dojít k poškození desetitisíců mladých stromů těžkou technikou. Zpráva o ropném znečištění byla zveřejněna ještě před získáním oficiálních výsledků z chemické analýzy. Informace o poškození stromů vyšla bez vyjádření lesního hospodáře.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. kontaktovala redakci zpravodajského webu, na kterém byl článek uveřejněn, s prosbou o vyjádření k celé situaci. Na tento popud byl článek upraven a zmínka o ropných kalužích zůstala pouze v přímé citaci ekologického aktivisty. Zároveň zpravodajské médium vyjádřilo souhlas s vydáním dalších článků, jejichž součástí mají být oficiální vyjádření dotčených stran i exaktní výsledky z chemické analýzy.

,,Je pro nás naprosto šokující, jak snadné je v dnešní době vydat veřejné prohlášení složené z nepodložených a zavádějících informací. Veřejně dehonestovat něčí práci je velmi snadné. Obzvláště, pokud z takového jednání neplyne žádná zodpovědnost, ačkoliv se kvůli tomu musela správa CHKO Jeseníky potýkat s finanční i administrativní zátěží a naše pověst lesního hospodáře utrpěla, protože zpráva o domnělých ropných kalužích způsobila mezi veřejností velkou vlnu nevole,“ komentuje celou událost Ing. Arnošt Buček, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., která lesy v této lokalitě spravuje.

ilustrační foto: zalesněná kalamitní holina na polesí Rejvíz

Výsledky z odborné chemické analýzy, kterou na základě podnětu zadala Správa CHKO Jeseníky, výskyt ropných látek v odebraných vzorcích nepotvrdily.

,,Na základě podnětu ze strany fyzické osoby jsme vzorky z kaluží předali k odborné chemické analýze, jejíž výsledky jsme obdrželi ve čtvrtek 19. května. Z vyjádření expertů vyplývá, že se o žádné ropné znečištění nejedná a obsah kaluží je výhradně přírodního charakteru. Napříč tomu, že veřejně po internetu již kolují zprávy, že se jedná o ropné kaluže, ve kterých umírají obojživelníci,“ komentuje situaci ředitel olomouckého regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Ing. Michal Servus.

Článek zveřejněný na online zpravodajském webu dále kritizuje lesní pracovníky za poničení desetitisíců mladých stromů v důsledku pohybu těžké lesní techniky.

 Lesnictví je komplexní odborná činnost, podložená studiem a dlouholetými zkušenostmi. Je proto nasnadě, že některé kroky v lesním hospodaření v krátkodobém časovém horizontu působí na laickou veřejnost přinejmenším rozporuplně. Jednou z takových situací je i popisované poškození náletových dřevin, které se v lesních porostech vysemení v počtech stovek tisíc kusů. Takové nálety je potřeba vždy opakovaně a systematicky redukovat na mnohonásobně nižší množství, aby stromy získaly vhodné podmínky a dostatečný prostor pro svůj zdárný růst. Rozčlenění nárostů a mlazin je důležité pro stabilitu budoucího lesa. Poškození náletů po průjezdu lesnické techniky na někoho možná může někdy působit hrozivě, ale v tomto případě bude využito spolu s ručním dočišťováním náletů motorovou pilou, nebo křovinořezem k podpoře přirozené diverzity porostů,“ uzavírá Ing. Arnošt Buček, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., s tím, že v příštích dnech bude v této lokalitě probíhat úklid a dočištění, aby tak byl položen základ nového kvalitního lesa.

ČÍST DÁLE:

Den otevřených lesů vyvrátí mýty o lese

Firemní závody ve sportovní střelbě