Skip to main content

I nevědomost může způsobit požár, varují lesníci

26. 7. 2022

 

Olomoucký, Zlínský: Dlouhodobé sucho a nadprůměrně vysoké teploty zvýšily riziko lesních požárů na maximum, na některých místech v České republice již hasiči bojují s rozsáhlými plochami hořícího lesa. Ve většině případů by však k požáru vůbec dojít nemuselo, na vině jsou často nezodpovědní návštěvníci lesa, kteří nedodržují platná nařízení. Uhasit takový požár může trvat i několik dní a škody na životním prostředí i majetku dosahují nevyčíslitelných hodnot. Lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. v posledních dnech bojovali s lesním požárem u Velehradu. Z obav z dalších proto apelují na veřejnost, aby eliminovala veškerá rizika vzniku požáru, včetně těch na první pohled méně zřejmých.

První plameny v lese se mohou rozšířit i z malého zdroje, proto legislativa jasně zakazuje rozdělávat oheň nejen v lese, ale i v okruhu 50 m od lesa. Velmi riziková je i suchá tráva, která může hořet na délce desítek metrů, až plameny doputují k lesnímu porostu. Přísný zákaz rozdělávání ohně neznamená pouze zapalování táboráku, ale také kouření cigaret, rozpalování přenosného grilu či vaření na plynové bombě.

požár lesa na polesí Kroměříž, foto: archiv ALSOL

,,I sebemenší plamínek může nenápadnou jiskrou zapálit celý les. Ačkoliv se může zdát, že je oheň pod kontrolou, shoda nešťastných náhod vede k neštěstí,“ komentuje jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček s tím, že lesní požáry mohou vznikat i s několikadenním zpožděním, protože lesní hrabanka často prohořívá nepozorovaně ve spodních vrstvách a teprve po několika dnech se může rozfoukat do rozsáhlého požáru.

Jiskra ani plamen nemusí být jedinou příčinou ohně, rizikem jsou i odhozené odpadky či špatně parkující auta.

,,Při extrémním suchu stačí odhozená plechovka nebo kousek skla, který soustřeďuje sluneční paprsky. Riziko představují i automobily odstavené na suché trávě. Pokud pominu fakt, že motorová vozidla mají zákaz vjezdu do lesa i parkování na kraji lesa mimo přímo vyhrazené plochy, přidává se k tomu ještě nebezpečí vznícení trávy od horkého motoru,“ doplňuje Ing. Arnošt Buček s tím, že také lesníci přijali opatření k eliminaci rizik lesních požárů.

,,Naši kolegové zintenzivnili kontroly lesních porostů. Všichni pracovníci v lese jsou poučeni o velmi důsledném dodržování bezpečnostních opatření a některé práce v lese v tomto období ani neprobíhají,“ uzavírá Ing. Arnošt Buček z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

Lesní požáry trápí také lesníky Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. V uplynulém víkendu zasahovali hasiči na Bunči nedaleko Velehradu (Polesí Kroměříž), kde oheň zachvátil více než dva hektary hospodářského lesa. Na místě zasahovalo šest jednotek hasičského záchranného sboru. Příčina požáru i vyčíslení škod jsou stále v řešení.