Skip to main content

Pohled z výšky prozradil následky letošního sucha, nedostatkem srážek viditelně trpí už i listnaté stromy

29. 7. 2022

Olomoucký, Zlínský: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. také v letošním roce využily možnosti rekognoskačních letů nad lesy v jejich správě, které každoročně koordinuje program Ministerstva zemědělství.

Nízké přelety letadlem nad lesními porosty pomáhají lesníkům monitorovat aktuální situaci s kůrovcem i plošně vyhodnotit zdraví stromů. Po optimistickém loňském roce však přišlo tvrdé vystřízlivění, extrémní sucho se ve vybraných regionech podepsalo nejen na náchylnějších smrkových porostech, ale hromadně sesychat začaly i listnaté porosty.

Zhruba tři hodiny trvající let pomohl zmapovat lesní majetek o rozloze více než 42 tisíc hektarů, který spravují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Lesníci se mohli z výšky podívat na lesy v okolí Velehradu, Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, na Chřibech, na Mohelnicku, Jesenicku a v Rychlebských horách.

,,Rekognoskační lety jsou pro nás cenným nástrojem při vyhodnocování stavu lesního porostu. Zaprvé máme možnost vidět lesní majetek z globální perspektivy a lépe odhadnout určité tendence vývoje stavu lesa a za druhé, z výšky je možné odhalit některá počínající ohniska kůrovce mnohem dříve než ze země,“ vysvětluje smysl rekognoskačních letů jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček.

Letošní monitorování lesů však odhalilo nepříznivá zjištění. V lokalitách, kde od začátku roku spadlo extrémně nízké množství srážek, se opět rozmohl kůrovec a co hůř, na sucho začínají doplácet i listnaté porosty.

foto: usychající listnaté porosty v okolí Velehradu

,,Situace s kůrovcem se bohužel nevyvíjí dobře. Především na Rejvízu v Jeseníkách, kde již od zimy spadlo velmi málo srážek, nabývá kalamita opět na své síle. Za normálních okolností napadá kůrovec hlavně osluněné stěny lesního porostu, ve stinném lese se nevyvíjí tak dobře. Avšak nyní jsou lesy natolik rozvráceny probíhající kalamitou, že podkorní hmyz má mnohem větší příležitosti k šíření,“ vysvětluje Ing. Arnošt Buček a pokračuje: ,,Nejsou to jen smrkové monokultury, na které negativně dopadá aktuální deficit srážek. Přelet nad Chřiby u Velehradu nám odhalil plošné sesychání listnatých porostů, které se předčasným zbavováním listů brání odpařování vody. Sucho je tak extrémní, že většina listnatých porostů na Velehradě již nyní vypadá jako v půlce podzimu. Na nedostatek srážek trpí i mladé stromy, kterým se snižují přírůsty a některé dokonce usychají úplně,“ dodává Ing. Arnošt Buček.

Podle lesníků je klíčový vývoj počasí v následujících týdnech. Přetrvávající sucho a vysoké teploty mohou lokálně vést ke třetímu rojení kůrovce, který se bude ve větším množství kumulovat v krajině. Nedostatek srážek může negativně ovlivnit také podzimní etapu výsadby.