Měření hluku, vibrací a prašnosti na pile Vápenná

Nově rozbíhající se pilařský závod ve Vápenné u Javorníka, který buduje společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, navštívili v uplynulých dnech zástupci Státního zdravotního ústavu, aby provedli měření hluku, vibrací a prašnosti.

Měření probíhalo ve spolupráci se zaměstnanci pilařského závodu s cílem vyhledat potenciální rizika ohrožení zdraví fyzikálními faktory. Výsledky odborného měření poslouží k efektivnímu využití ochranných prostředků při práci.

 foto: Měření fyzikální zátěže na pracovišti, archiv ALSOL

ČÍST DÁLE:

Zprávy z lesa: zahájena jarní etapa zalesňování

Nové číslo časopisu ALSOL ke stažení