Skip to main content

Nová technika v lesní školce Kroměříž

18. 4. 2023

Kroměříž: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. rozšířily technické vybavení lesní školky v Kroměříži o nový stroj k přípravě půdy před setím.

Tzv. kompaktor významně usnadní lesníkům práci při pěstování mladých sazenic, které vysazují do lesů především v okolí Kroměříže. Doposud tuto předsecí přípravu prováděli externí dodavatelé, nově budou pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. nezávislí na možnostech dodavatelských služeb.

Nový kompaktor na polesí Kroměříž. Foto: Archiv ALSOL

,,Kompaktor je stroj, který upevňujeme na traktor, a slouží k úpravě záhonů v lesních školkách. Jednoduše řečeno, díky kombinaci různých technologií dokáže při jednom přejezdu srovnat terén, rozmělnit a nakypřit půdu a zároveň připravit plochu na tvorbu záhonu a samotné setí,“ komentuje nový stroj jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček a dodává, že doposud byli lesníci závislí na externích službách.

,,Příprava půdy před setím musí ideálně probíhat za optimálního počasí a při správné vlhkosti půdy. To bylo mnohdy složité skloubit s externími dodavateli těchto služeb. Nyní budeme méně závislí na těchto faktorech a provádět přípravu i setí samostatně dle našich potřeb,“ uzavírá Ing. Arnošt Buček.

 

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. provozují lesní školku v Bílanech u Kroměříže již čtvrtým rokem a doposud v ní vyprodukovaly více než 200 000 kusů převážně dubových sazenic. Vypěstované stromky pak zalesňují v lužních lesích v okolí Kroměříže. Část sazenic, pocházejících z geneticky vhodného osiva z Jeseníků, vysazují lesníci na kalamitních holinách v okolí Vápenné a Rejvízu na severu Olomouckého kraje. Celkem vysadili lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. v uplynulém roce více než 4 miliony sazenic.  

 

Joomla SEF URLs by Artio