Lesníci Arcibiskupských lesů odstraňují nebezpečné stromy v okolí Rychlebských stezek

23. 3. 2021

Období vegetačního klidu a pauzu mezi sportovní a turistickou sezónou využili lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. k odstranění nebezpečných stromů v okolí single trailových stezek u obce Černá Voda.

Cílem lesníků je zabezpečit kritické lokality ještě před startem sportovní sezóny.

,,Na smrcích v okolí Rychlebských stezek se podepsalo hned několik škodlivých činitelů, především kůrovec, václavky a částečně i vítr. V porostu se tak nacházely nebezpečné staré souše a zlomy, takže šlo o nezbytný zásah,“ vysvětluje hajný René Madaj ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., který má zmíněný lesnický úsek na starosti.

foto: suché stromy v okolí Rychlebských stezek, archiv ALSOL

Lesnické práce jsou prováděny ve spolupráci s provozovatelem Rychlebských stezek, aby nedošlo k omezení jejich provozu. ,,Jsme si vědomi, že se v těchto lokalitách nachází staré nebezpečné souše a je nutné je včas odstranit. Jsme moc rádi, že máme s církevními lesy nastavenou velmi dobrou spolupráci a dohodli jsme se, že lesnické práce provedou v době, kdy jsou stezky zavřeny,“ říká provozovatel Rychlebských stezek Pavel Horník a dodává, že se navíc jedná se o část lesa, kde dochází k intenzivnímu přirozenému zmlazení, takže opětovné zalesnění na sebe nenechá dlouho čekat.

,,S ohledem na charakter lokality jsme zvolili použití lanovkové technologie k přibližování vytěženého dříví, která je maximálně šetrná k životnímu prostředí a zároveň hrozí minimální poškození single tracků,“ dodává na závěr vedoucí polesí Vápenná Ing. Vlastimil Koňařík s tím, že do otevření stezek bude les uklizený a do dvou let bude porost řádně obnoven, jak ukládá lesní zákon.

ČÍST DÁLE:

Testování zaměstnanců na SARS-CoV-2

Měření hluku, vibrací a prašnosti na pile Vápenná

Zahájení jarní etapy výsadby